Spa là gì? Tổng quan về ngành Spa-Mô hình Spa cơ bản cần biết

Giải thích chính xác Spa là gì, loại hình Spa cơ bản. Tư vấn thiết kế Spa.