Những lưu ý khi ngâm chân nước ấm mà bạn cần biết đến

Lưu ý khi ngâm chân nước ấm. Trường hợp không nên ngâm chân nước ấm.