Các mẫu ghế cố định trong các bài massage chân (foot) hiện nay.